Årsmöte 2024

  • 25 mar 2024
  • Årsmöte

Årsmötet 2024 är nu avklarat

Vi var en liten skara som kom på årsmötet. Det finns alltid plats för fler på ett årsmöte!

Vi gick genom den vanliga presentationen av verksamheten och ekonomin. Revisorn tillstyrkte att resultat- och balansräkning godkändes samt att styrelsen skulle få ansvarsfrihet, vilket också årsmötet antog.

Till styrelsen omvaldes Sven Öhman till ordförande, Johanna Moback Uusimäki omvaldes som ledamot och Nina Franzén nyvaldes som ledamot. Kvar sedan tidigare är Bo Abrahamsson och Terje Wressel. Vid det konstituerande styrelsemötet efter årsmötet omvaldes Johanna till kassör och Nina valdes till rollen som sekreterare.

Till suppleanter för ett år valdes Caroline Stenberg och Nicklas Rylander. Elisabeth Runsten fortsätter som revisor och Elin Carlsson som revisorssuppleant.

Valberedningen består av Daniel Oscarsson och Håkan Kvist. De kommer även att försöka adjungera in någon mer under året.

Inga motioner eller förslag från styrelsen fanns att behandla på mötet.

Efter mötet tackade vi av Åsa Vesterlund som slutar som ledare efter 15 år med olika roller.  Vi tackar även Sara och Roger för den tid de varit aktiva i styrelsen.

Den som vill ta del av årsmöteshandlingarna kan maila till info@osmosim.se