Barngrupper

Hej och välkommen till Ösmo Simsällskaps utbildningsgrupper

Vi är en simklubb där alla ledare arbetar ideellt. Det betyder att vi kan hålla en lägre avgift men också att vi behöver dig som förälder som hjälpledare i våra grupper.

Är du intresserad av att bli en av våra ideella ledare? Som ledare har ditt barn förtur i kön. Just nu behöver vi framför allt tränare till Hajengrupperna.

Vi införde våren 2020 ett nytt anmälningsystem och tog då bort kön helt och hållet. För barn som redan är med i grupperna innebär det ingen skillnad. Platsen är garanterad till nästa termin.

För övriga kommer vi att ha en anmälningsperiod och sedan kommer vi att bjuda in så många som vi ser att vi har platser över för till ett prova på tillfälle. Efter det placeras barnen in i rätt grupper.


Baddaren

Förkunskaper: Inga. Barnet bör fylla minst 4 år under terminens gång.

Mål: God vattenvana. Kunna doppa huvudet, bubbla samt glida i magläge med ansiktet i vattnet. Handstöd med platta får användas.


Simmärken för nivån: Baddaren blå, Baddaren grön, Baddare


Så skall träningen bedrivas: Genom lek och olika övningar skapar barnet en god vattenvana. Vi använder oss av rockringar, flythjälpmedel, bilder, skatter och simglasögon för att optimera övningarna. En vuxen skall vara med barnet i vattnet vid varje träningstillfälle.

Sköldpaddan

Förkunskaper: Vattenvana eller klarat nivån Baddaren.

Mål: Flyta på ryggen i 5 sekunder med efterföljande rotation till magläge. Barnet skall ha lärt sig grunderna i frisim, ryggsim och bröstsim.


Simmärken för nivån: Sköldpaddan


Så skall träningen bedrivas: Vi tillämpar det simsätt som passar barnets utvecklingsnivå, oftast frisim och ryggsim. Via flythjälpmedel tränar vi horisontellt läge på mage och rygg. Vi tränar benspark, armtag och i huvudsak flytning.

Pingvinen

Silverpingvinen

Förkunskaper: Flyta på rygg med efterföljande rotation, kunna grunderna i frisim och ryggsim.

Mål: 10 meter valfritt simsätt på grunt vatten, flyta 10 sek, hoppa från kanten och hämta föremål från botten med båda händerna.

Simmärken för nivån: Pingvinen silver, Simsättsmärken

Så skall träningen bedrivas: Vi koordinerar arm- och bentag med hjälp av effektiva övningar. Med små delmål jobbar vi oss till ett sammansatt simsätt och mot målet på 10 meter.

Här kommer de populära simsättsmärkena in för att uppmuntra barnet att öva flera simsätt, detta för att bredda sina kunskaper i vattnet.

Guldpingvinen

Förkunskaper: 10 meter simning på grunt vatten.

Mål: 10 meters simning i mag- respektive ryggläge på djupt vatten.

Flyta 10 sek och hoppa från kanten på djupt vatten.
 

Simmärken för nivån: Pingvinen guld
 

Så skall träningen bedrivas: Här jobbar vi med att öka barnets trygghet på djupt vatten. Två simsätt lärs in parallellt för att behärska simning både i rygg- och magläge. Vi jobbar med korta simsträckor för att öka barnets självförtroende.

Fisken

Förkunskaper: 10 meters simning i mag- respektive ryggläge

Mål: 25 m frisim, 25 m bröstsim, 25 m ryggsim och 50 m valfritt simsätt samt dyk från kanten.

Simmärken för nivån: Silverfisken, Guldfisken, Järnmärket


Så skall träningen bedrivas: I Fisken är första delmålet att klara av att simma 25 m på djupt vatten. Slutmål är att klara av Järnmärket vilket innehåller både simning i magläge och i ryggläge samt moment som flyta och dyka

Hajen

Förkunskapskrav:25 m frisim, 25 m bröstsim, 25 m ryggsim och 50 m valfritt simsätt samt dyk från kanten.

Mål: 200 meter simning varav 50 meter i ryggläge. Hoppa eller dyk från 1 meter, simma 12,5 m i magläge, gör en rotation och simma de resterande 12,5 m i ryggläge, simma 25 m klädsim och bogsera en kamrat i livboj.

Simmärken för nivån: Hajen brons, Hajen silver, Hajen guld samt Bronsmärket
 

Så skall träningen bedrivas: Här tränar vi upp distansen med hjälp av delmål, 100, 150 och slutligen 200 meter simning.
Efter att barnet har klarat målen för Hajen-nivån definieras de som simkunniga.