Alkohol- och drogpolicy

Allmänt

Ösmo Simsällskap följer gällande lagstiftning angående alkohol och droger. Det är viktigt att de vuxna i föreningen är goda förebilder för våra barn och ungdomar, detta gäller i hög grad frågor som rör alkohol, droger och tobak. Därför har styrelsen antagit följande riktlinjer.

Definition

Denna alkohol- och drog-policy beskriver hur vi vill ha det i samband med träning, tävling och läger bedrivna i vår regi. Policyn riktar sig till ledare och ungdomar som är engagerade i ÖSS. Den riktar sig dessutom till övriga medresenärer i samband med tävlingar och träning på andra orter. Det skall vara naturligt för varje ledare och utövare att påpeka när man ser överträdelse från vår policy.

Tobak

Tobak innefattar både snusning och rökning. Åldersgränsen är enligt svensk lag 18 år. Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år använder tobak under eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet.

Alkohol

Åldersgränsen är 18 år för att köpa och dricka alkohol på restaurang. Vi tillåter ej att våra ungdomar under 18 år dricker alkohol under eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet.

Narkotika & dopingpreparat

Allt bruk och hantering av narkotika är förbjuden i enlighet med svensk lag. All form av dopning är förbjuden i enlighet med idrottens regler. Dessutom är hantering av vissa dopningspreparat (t ex anabola steroider) även förbjudna enligt svensk lag. Vi tillåter ej att någon brukar narkotika eller doping. Länk till Riksidrottsförbundets antidopingsida.

Vid träning, tävling och läger.

Vi verkar för en helt alkohol och tobaksfri miljö i samband med träning, tävling och läger. Detta gäller även vid resor till och från desamma. Om ungdomar, ledare uppträder alkohol- eller drog-påverkade i samband med träning, träningsläger eller tävling kommer adekvat åtgärd att vidtagas.

Ansvar

Ledarna har ansvar och skall föregå med gott exempel beträffande alkohol och droger. Ledare skall aldrig prata positivt om droger eller alkohol. Ledare skall agera direkt då problem uppstår i samverkan med ungdomens förälder. Även idrottsutövaren har ett eget ansvar liksom föräldrar.