Krisplan

Denna plan skall vara en hjälp för simsällskapets (ÖSS) styrelse, tränare och ledare, då hot, våld, sexuella trakasserier, olycka eller dödsfall inträffar och där simsällskapets barn, ungdomar eller vuxna är drabbade.

Syftet med ÖSS krisorganisation är att simsällskapet vid en kritisk situation, händelse eller katastrof som berör ÖSS verksamhet, ledare, tränare, medlem och/eller anhörig ska kunna hantera situationerna på ett sådant sätt att psykiska och fysiska skador minimeras.

ÖSS krisorganisation ska vid kritisk händelse, olycka eller katastrof se till att alla drabbade och berörda får ett psykiskt, fysiskt och socialt omhändertagande.

Alla inom ÖSS skall känna till krisplanen, vad den innehåller och hur den skall användas.

Ösmo i augusti 2022

Sven Öhman

Ordförande

 

Krisgruppen inom ÖSS består av följande personer

Bo Abrahamsson

0738-35 50 96

Abbe.hb@telia.com

Håkan Kvist

0705-36 17 82

Hakan.kvist@telia.com

Elin Carlsson

0735-11 35 46

elincarlsson@yahoo.com

Daniel Oscarsson

0706-52 21 28

Daniel.oscarsson@ericsson.com

 

Olycksfall

Brådskande fall

Ring 112

När larmoperatören svarar

 • Tala om vad som hänt
 • Varifrån du ringer
 • Vilket nummer du ringer från
 • Var beredd på att svara på frågor!

Tränaren som är på plats kontaktar vårdnadshavaren och talar om vart simmaren har åkt och att medföljande vuxen är med.

 • Tänk på att passage med når sker genom damernas duschrum när kassan är obemannad.
 • En vuxen person följer med simmaren till sjukhuset.
 • Meddela Håkan Kvist
 • Håkan Kvist larmar krisgruppen

Övriga olycksfall

 • Rådgör med sjukvårdsupplysningen på telefon 1177
 • Vid behov, ring efter taxi på telefon 08-15 00 00 (Taxi Stockholm), 020-20 20 20 (Taxi 020) eller 08-30 00 00 (Taxi Kurir)
 • Vid behov, ring efter ambulans via larmnummer 112
 • Sjukvårdslåda/ispåsar finns i förrådet. Koden till dörren är 1891.
 • Tränaren som är på plats kontaktar vårdnadshavare och talar om vart simmaren har åkt och att medföljande vuxen finns med.
 • En vuxen följer med simmaren till sjukhuset.
 • Meddela Håkan Kvist,
 • Håkan Kvist larmar krisgruppen.

Akuta åtgärder på olycksplatsen

De personer som kommer först till platser ser till att

 • Ge första hjälp
 • Ambulans, polis, brandkår tillkallas
 • Hålla övriga simmare borta från olycksplatsen
 • Trösta och lugna

Blir en simmare skadad följer någon som känner simmaren med till sjukhuset.

VEM

GÖR VAD

Info tränare

Huvudtränare och ordförande meddelas

Krisgrupp

Så snart vi får kännedom om olyckan samlar ordförande ÖSS krisgrupp. Krisgruppen beslutar om åtgärder. Ordförande låter ansvarig tränare ansvara för registrering av simmare som varit vittne till olyckan.

Info simmare

Respektive tränare samlar respektive grupp och informerar om vad som hänt.

Alla simmare skall registreras av sina tränare.

Uppgifterna lämnas till krisgruppen.

Föräldrar som kommer till simhallen hänvisas till rummet innanför gymmet. Krisgruppen utser personer som finns med i rummet.

Tränarna

Huvudtränaren sammankallar tränarna för vidare information och diskuterar om åtgärder.

Massmedia

Om olyckan kan ha intresse för massmedia har ordförande kontakt med pressen.

Uppföljning

Var noga med att kontrollera anledning till simmares/tränares frånvaro de närmaste dagarna efter olyckan. Simmaren måste få ärliga upplysningar om vad som hänt. Ibland kan det vara bra att bjuda in polisen eller andra personer som kan ge simmaren direkt information.

Vid skador som leder till längre sjukhusvistelse eller en längre tids frånvaro från träningen håller ansvarig tränare eller någon annan utsedd personkontakt med hemmet och sjukhuset.

Om någon simmare får bestående men efter olyckan följs detta upp av ansvarig tränare eller annan utsedd kontaktperson.
Huvudtränaren beslutar om blommor/besök till den/de drabbade.

 

Dödsfall – Direkt efter inträffad olycka

VEM

GÖR VAD

Info ÖSS

Ordförande sammankallar ÖSS krisgrupp och underrättar övriga i styrelsen och tränarna i aktuell simgrupp.

Info anhörig

Bestäm vem som tar kontakt med hemmet. Vid dödsfall underrättas polisen.

Massmedia

Om dödsfallet kan ha intresse för massmedia har ordförande kontakt med pressen.

Info gruppen

Den berörda träningsgruppen underrättas av tränaren eller någon av gruppen känd, som sedan under en stund hållergruppen samlad, tala öppet och konkret dom det som hänt, låt simmarna tala om sina tankar och känslor

Info övriga grupper

Övriga grupper underrättas av sina respektive tränare.

Info föräldrar

Ordförande ansvarar för att samtliga föräldrar/vårdnadshavare i den drabbade träningsgruppen underrättas. Förslag på text i brev finns efter tabellen.

Minnesstund

Minnesstund i simmarens träningsgrupp helst dagen efter meddelandet om dödsfallet. Vid behov kontaktar krisgruppen präst. OBS! Meddela de anhöriga hur minnesstunden skall utformas och vad den skall innehålla.

Minnesstunden kan t ex omfatta:

 • Minnesord från ordförande
 • Minnesord från präst
 • Några ord från tränare

Inför begravningen tillfrågar ordförande de anhöriga om de önskar låta simmarens kamrater delta i begravningen.

Uppföljning

Personerna i ÖSS krisgrupp kan vara viktiga vid uppföljningsarbetet. Det är viktig att aktuella tränare får mycket stöd och hjälp.

Krisgrupp och övriga personal får inte glömma att ta hand om sig själva.

 

Förslag till test på text som simmarna tar hem/läggs på hemsidan:

Simgrupp … har idag mottagit det tragiska beskedet att … har avlidit. Detta är naturligtvis något som vi alla, i synnerlighet simmarna i gruppen berörs start av. Vi har ägnat tid åt att samtala om det som hänt och det är av stor betydelse att man också i hemmet talar om det inträffade. Tveka inte att ta kontakt med oss för ytterligare upplysningar.

Person som mister nära anhörig

VEM

GÖR VAD

Kontakt med familjen

I samband med att ÖSS underrättas eller får kännedom om dödsfallet tillfrågas familjen om simmarens kamrater kan meddelas.

Info tränare

Huvudtränaren sammankallar simmarens tränar och även andra berörda tränare i gruppen.

Info i gruppen

Ansvarig tränare eller någon annan av träningsgruppen känd person meddelar den berörda gruppen om dödsfallet.

Det är bättre att man kan tala öppet om det som här hänt. Det kan dock finnas simmare som föredrar att man inte nämner något och det får man respektera.

Vid anhörigs död genom sjukdom, olycka eller självmord bör man särskilt noga tänka på vad som skall sägas. Simmare/medlem som mister nära anhörig mår oftast bästa att träna så snart som möjligt. Övergången underlättas genom en tidig kontakt mellan ÖSS och hemmet. När ÖSS tar initiativ till kontakt visar det vi bryr oss om det som har hänt och att vi vill hjälpa till på bästa sätt.

Det är fördel om träningskamraterna får reda på vad simmaren vill att de skall säga eller göra när hon/han kommer tillbaka.

Förbered träningskamraterna på att simmaren kan vara känsligare än vanligt och att de därför bör visa extra omtanke.

Uppföljning

Ansvarig tränare följer upp simmaren genom egna iakttagelser och genom samtal med andra tränare.

Var observant på simmarens sorgereaktioner.

 

Hot, våld och misshandel eller sexuella trakasserier

Av personer tillhörande ÖSS

Simmare, tränare eller annan person som blir hotad i simhallen eller annan plats där ÖSS bedriver sin verksamhet, ska omedelbart meddela det till styrelsen.

VEM

GÖR VAD

Tränaren

Informerar ordförande samt huvudtränare.

Krisgrupp

Ordförande sammankallar ÖSS krisgrupp.

Ordförande sammankallar berörda, först en och en och samlar information. Därefter bestäms ett möte med alla berörda som leds av ordföranden.

Info i gruppen

Informerar samtliga i aktuell träningsgrupp. Redovisa så konkret som möjligt händelsen, vad ÖSS har gjort och hur planeringen framåt ser ut.

Info hemmet

Är simmarna/medlemmarna som varit inblandade omyndiga ska ordförande meddela hemmet. Hjälp ska erbjudas i till de drabbade och följas upp efter en tid. Uppföljningssamtal efter några veckor.

Polisanmälan

Är hoten av allvarlig karaktär görs polisanmälan

 

Av utifrån kommande personer

När någon/några kommer till simhallen eller annan plats där ÖSS bedriver sin verksamhet och hotar eller misshandlar någon i ÖSS skall detta omedelbart anmälas till badpersonalen och styrelsen för ÖSS.

 

 

Krisgruppen

Ordförande samlar krisgruppen

Anmälan

Krisgruppen anmäler händelsen till polisen. Polisen gör utredning

Info i gruppen

Krisgruppen informerar samtliga tränare och händelsen, vad som har gjorts och vad som kommer att hända.

Info hemmet

Är de som blivit drabbade minderåriga informerar ordförande hemmet. Hjälp skall erbjuds till de drabbade och följas upp efter en tid.