Årsmötet avklarat

  • 27 mar 2023

Nu har årsmötet 2023 hållits

Vid årsmötet omvaldes Sven Öhman till ordförande. 

Bo Abrahamsson och Terje Wressel valdes till ledamöter på två år.

Sara Holmström och Roger Persson till suppleanter på ett år.

Elisabeth Runsten till revisor och Elin Carlsson som revisorsuppleant

Valberedningen består av Daniel Oscarsson och Håkan Kvist.

 

Protokoll och övriga handlingar kommer att läggas ut i slutet av veckan eller början av nästa vecka eftersom verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen behöver ses över av formalia skäl.

 

Nu är administrationen avklarad och vi simmar vidare!!