Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2022

27 FEB 2022 22:16
Årsmöte i klubbrummet i simhallen 18.30 den 28 mars. Du kan även ansluta till mötet via Teams.
  • Uppdaterad: 27 FEB 2022 22:16

Länk till mötet om du vill vara med via Teams.

Styrelsen föreslår en stadgeändring om antalet ledamöter för att anpassa stadgarna till dagens verksamhet.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmar senast en vecka före årsmötet. Kontakta iThis is a mailto link för att få tillgång till handlingarna.

Valberedningen nås via This is a mailto link

På grund av den föreslagna stadgeändringen föreslår styrelsen att punkten 12) tas före punkten 11) vid detta årsmöte.

1) Fastställande av röstlängd för mötet
2) Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt
3) Fastställande av föredragningslista
4) Val av ordförande och sekreterare för mötet
5) Val av protokolljusterare och rösträknare
6) Verksamhetsberättelse/Förvaltningsberättelse
 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7) Revisionernas berättelse över förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9) Fastställande av medlemsavgifter.
10) Presentation av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11) Val av
 a) Föreningens ordförande av en tid av 1 år
 b) Halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år
 c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
 d) 2 revisorer och 1 suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
 e) 4 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
 f) Beslut om val av ombud till SDF mötet (och ev möten där förningen har rätt att representera med ombud
12) Behandling av styrelsens förslag och rätt tid inkomna motioner
13) Övriga frågor

Stadgeändring

Styrelsen har i praktiken bestått av ordförande, fyra ledamöter och två suppleanter under ett antal år. Därför förslår styrelsen att 25 § ändra så att det står fyra ledamöter istället för fem ledamöter.


Förslag till ny text:

25 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 4 övriga ledamöter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förfall för ledamot inträder suppleant av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t o m nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person som adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

Skribent: Sven Öhman
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Ösmo SS - Simidrott
Box 9
14821 Ösmo

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info