Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte 22 mars

07 MAR 2021 18:51
Årsmötet hålls i källaren under Ösmo Simhall. Möjlighet att vara med via Teams kommer att finnas.
  • Skapad: 07 MAR 2021 18:51

Styrelsen kommer att föreslå stadgeändringar dels för att harmonisera stadgarna med Riksidrottsförbundets mål och inriktning för idrott, dels för att anpassa antalet i valberedningen och antalet revisorer för att bättre stämma in med dagens verksamhet.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmar senast en vecka före årsmötet.
Stadgeändringarna kommer att publiceras på osmosim.se senast en vecka innan. Övriga handlingar kan erhållas från This is a mailto link eller vid årsmötet.
1) Fastställande av röstlängd för mötet
2) Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt
3) Fastställande av föredragningslista
4) Val av ordförande och sekreterare för mötet
5) Val av protokolljusterare och rösträknare
6) Verksamhetsberättelse/Förvaltningsberättelse
 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7) Revisionernas berättelse över förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9) Fastställande av medlemsavgifter.
10) Presentation av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11) Val av
 a) Föreningens ordförande av en tid av 1 år
 b) Halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år
 c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
 d) 2 revisorer och 1 suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
 e) 4 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
 f) Beslut om val av ombud till SDF mötet (och ev möten där förningen har rätt att representera med ombud
12) Behandling av styrelsens förslag och rätt tid inkomna motioner
13) Övriga frågor
Skribent: Sven Öhman
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Ösmo SS - Simidrott
Box 9
14821 Ösmo

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info